Polecamy strony

Dzisiaj jest

środa,
06 lipca 2022

(187. dzień roku)

Licznik

Wyszukiwanie

LIPIEC  2022 ROK C/II

3

14 NIEDZIELA ZWYKŁA

Godz. 08.00 + r-ców Pachów, t-ów Jagodzińskich, ks. Prałata Jagodzińskiego, Kazimierza i Stanisława Jagodzińskich, Jadwigę Kłakowską, Marka Soplaka

Godz. 10.00 + Piotra, Marcina, Józefa, Lucynę, Jana Jagodzińskich, Józefę Jarzyńską

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 12.00 w intencji parafian

Godz. 16.00 + Antoniego Kowalewskiego (rocz.)

4

PONIEDZIAŁEK ● Św. Elżbiety Portugalskiej

Godz. 16.30 + Ewelinę i Zdzisława Bornińskich; Pelagię i Bolesława Bornińskich

Godz. 17.00 + Genowefę (rocz.) i Antoniego Stawskich

Godz. 17.30 + Jerzego Bielickiego (dar uczest. pogrzebu)

5

WTOREK ● Św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

Godz. 16.00 + Elżbietę Łapińską (2 rocz.)

Godz. 16.30 + Stefana i Aleksandrę i Franciszka Mianeckich; Stanisława i r-ców Płoskich; Piotra Płaszczyńskiego, Annę Umińską

Godz. 17.00 + Wandę i Kazimierza Szwech; Kazimierza Masztakowskiego

Godz. 17.30 + Jana Miaśkiewicz (30 dzień od śmierci; dar uczest. pogrzebu)

Godz. 18.00 w intencji trzeźwości

6

ŚRODA ● Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Godz. 16.30 + Helenę i Józefa (8 rocz.) Bońkowskich

Godz. 17.00 + Wandę i Kazimierza Kajkowskich, Stanisława Turowskiego

Godz. 17.30 Sakrament małżeństwa: Paweł Portalski; Karolina Portalska

7

CZWARTEK ●

Godz. 16.30 + Annę (10 rocz.) Paradowską, Kamila Paradowskiego; Genowefę, Józefa i Czesława Paradowskich

Godz. 17.00 + Dariusza Dolata (4 rocz.), Stanisławę i Józefa Pach, Marię i Piotra Szczepanik, Irenę Kawałek

8

PIĄTEK ● Św. Jana z Dukli, prezbitera

Godz. 16.30 + Elżbietę, Krystynę i Zenona Pankowskich

Godz. 17.00 + Marię i Jana Pach (dar uczest. pogrzebu)

Godz. 17.30 + Józefa Kajkowskiego (dar uczest. pogrzebu)

9

SOBOTA ● Świętach męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera i Towarzyszy

Godz. 16.30 + Zygmunta Marciniaka

Godz. 17.00 + Henrykę i Józefa Szczawińskich (dar uczest. pogrzebu)

Godz. 17.30 + Marcelinę (30 rocz.) i Wacława; Barbarę i Tadeusza Gaweckich; Bogdana Kowalewskiego i Mariannę Kajzdorf

10

15 NIEDZIELA ZWYKŁA

Godz. 08.00 + Aleksandrę i Czesława Majewskich; Stanisława i Stanisławę Bodal, Ewę Bogiel i Arkadiusza Kaczyńskiego

Godz. 10.00 + Sylwię Kowalewską (dar uczest. pogrzebu)

RÓŻANIEC. Przewodniczy Róża św. Józefa z Kowalewka

Godz. 12.00 w intencji Ojczyzny

Godz. 16.00 + Tadeusza i Genowefę Bielskich; Mirosława Bielskiego i dz-ów Krajewskich

11

PONIEDZIAŁEK ● Św. Benedykta, opata, patrona Europy

Godz. 16.30 + Bogusławę Wiśniewską (30 dzień od śmierci; dar uczest. pogrzebu)

Godz. 17.00 + Marię i + z r-ny Patorów

    

Święta

Środa, XIV Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Sonda